Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, εντάσσεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με τη μορφή ΝΠΙΔ, και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση του ιστορικού Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν), του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ), και του Ινστιτούτου Νεολαίας.
 Υλοποιεί δράσεις Διά Βίου Μάθησης (κατάρτιση, συμβουλευτική κ.α.), στηρίζει τη Νέα Γενιά, μέσα από προγράμματα κινητικότητας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, μεριμνά για τη συντήρηση και λειτουργία Μαθητικών και Φοιτητικών Εστιών, και υποστηρίζει πρωτοβουλίες  για την αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών αναγκών.
 Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στηρίζει ανέργους, εργαζόμενους, και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μέσα από μία ποικιλία προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας που μόνο κατά τη διετία 2014-2015 ωφέλησαν περισσότερους από  300.000 συμπολίτες μας.

Σχετικές αναρτήσεις