Ιστορία
  • Στις 21 Ιουνίου 2012 με το Π.Δ. 85/2012, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Α. Σαμαρά, συνεστήθη το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τη συγχώνευση, μεταξύ άλλων, του πρώην Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με το πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
  • Στις 25 Ιουνίου 2013, με το Π.Δ. 118/2013, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετονομάστηκε σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ιδρύθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  • Τον Ιανουάριο του 2015 με απόφαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα συστάθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού,Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.).
  • Στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 το Υπουργείο μετονομάστηκε από Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σχετικές αναρτήσεις