ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ -Οδηγίες στους σπουδαστές.

Οι σπουδαστές οφείλουν αντί προόδου γα γράψουν μια εργασία σε ηλεκτρονική μορφή( pdf)  και να την παραδώσουν στους εκπαιδευτές τους, μέχρι τις 7/6/2020 και μια εργασία σε ηλεκτρονική μορφή( pdf)  αντί των τελικών εξετάσεων που θα την παραδώσουν μέχρι  τις 23/6/2020. Ο βαθμός των δύο εργασιών ( 40% πρόοδος και 60% τελικές εξετάσεις ) θα είναι και ο τελικός βαθμός του μαθήματος. Αν κάποιος σπουδαστής δεν παραδώσει εργασία βαθμολογείται όπως όταν απουσιάζει από τις γραπτές εξετάσεις ( προόδου , τελικές), δηλαδή με μονάδα.

Οι εργασίες θα γίνουν σε έντυπο που επισυνάπτεται .  Θα περιέχουν εξώφυλλο , σελίδα αφιέρωσης , περιεχόμενα , και σελίδα βιβλιογραφικών αναφορών με δύο τουλάχιστον τίτλους , χωρίς όλα τα τυπικά , αρκεί να υπάρχουν , συγγραφέας , τίτλος , έτος , έκδοση. Φυσικά είναι δυνατόν να υπάρχουν και ηλεκτρονικές αναφορές.  Η γραμματοσειρά θα είναι arial 12 , με διάστιχο 1,5 και αρίθμηση σελίδων , χωρίς να φαίνεται η αρίθμηση της πρώτης σελίδας.

Σχετικές αναρτήσεις