ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι ο Επιτελικός Φορέας Δια Βίου Μάθησης στην χώρα. Σύμφωνα με το Ν. 3879/2010 η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. έχει ως αποστολή να σχεδιάζει τη δημόσια πολιτική της διά βίου μάθησης, να διαμορφώνει τους σχετικούς κανόνες, να εκπονεί το αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα και να εποπτεύει την εφαρμογή του. Ειδικότερα: Εποπτεύει και διαχειρίζεται τα συστήματα αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,καθώς και τη...
Περισσότερα
Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),  μέσω της Πιστοποίησης και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, επενδύει σε περισσότερο ποιοτικές, αποτελεσματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες Διά Βίου Μάθησης στην Ελλάδα προς όφελος των πολιτών. Κεντρική μας επιδίωξη είναι η στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού, η ενδυνάμωση των προοπτικών απασχόλησής του και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με...
Περισσότερα
2015-2016 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ  ΠΕ 18-02 ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ ΠΕ09 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 2014-2015 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΠΕ 18-02 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕ20 ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ ΠΕ09 2013-2014 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ  ΠΕ 18-02 ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ ΠΕ09 2012-2013 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕ18-13 ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ ΠΕ09 2011-2012 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕ18-13 ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ ΠΕ09 2010-2011 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕ18-13 ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ ΠΕ09 2009-2010 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ19 ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ60 2008-2009 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ19 ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ60 2007-2008 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ19 ΑΡΓΥΡΗ...
Περισσότερα
1 80 81 82