Σχολειο

Tag

Οι καταρτιζόμενοι της ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΑΕΚ  (πρώην ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ) ΛΑΜΙΑΣ, που ξεκίνησαν την Πρακτική τους άσκηση από την 1/9/2021 και μετά, είτε την ολοκλήρωσαν, είτε δεν την έχουν ακόμη ολοκληρώσει και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις συμμετοχής : Δεν επιδοτούνται από άλλο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Να ολοκληρώσουν την πρακτική  μέχρι  30/9/2024. Τότε μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της...
Read More