Τα ΙΕΚ υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και θεσμοθετήθηκαν από την Πολιτεία με το νόμο 2009/1992, που καθιέρωσε το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ). Αρμοδιότητα και ευθύνη του ΕΟΠΠΕΠ, στο πλαίσιο του υψηλής σπουδαιότητας έργου του, είναι ο σχεδιασμός και η χάραξη πολιτικής για την επαγγελματική κατάρτιση στον ελληνικό χώρο.

Ο σχεδιασμός των ΙΕΚ στη χώρα βασίστηκε στον αντίστοιχο των ευρωπαϊκών κρατών και καλύπτει το κενό μεταξύ Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από τα ΙΕΚ αποφοιτούν εξειδικευμένα στελέχη ευρωπαϊκών προδιαγραφών, κατοχυρωμένα με τίτλους σπουδών (διπλώματα), ισότιμους των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Νέοι επαγγελματίες, εφοδιασμένοι με γνώσεις τόσο θεωρητικής, όσο και πρακτικής εφαρμογής, ικανοί να ενταχθούν δυναμικά στο σύστημα απασχόλησης.

Για τον πλήρη κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ επιλέξτε το σύνδεσμο

Σχετικές αναρτήσεις