Ερωτήσεις & Απαντήσεις για εγγραφές στο Σ.Α.Ε.Κ.

Εγγραφές στο ΙΕΚ Λαμίας

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από υποψηφίους οι οποίοι καθημερινά ρωτούν από τηλεφώνου και με e-mails σχετικά με τις εγγραφές, το ΙΕΚ Λαμίας, απαντά, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, σε κάποια βασικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους ως ακολούθως:

Για να δείτε τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν τον διαβάστε εδώ : https://saeklamias.gr/eidikotites/ Από τις παραπάνω ειδικότητες θα εγκριθούν και θα λειτουργήσουν οι 10 εφόσον υπάρχει ικανός αριθμός εγγραφών.

Οι ειδικότητες, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, οι εγγραφές και όλες οι πληροφορίες θα ανακοινωθούν σταδιακά μέσα στο καλοκαίρι. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά από την ιστοσελίδα του ΙΕΚ Λαμίας  https://saeklamias.gr/ αλλά και στο facebook ΙΕΚ Λαμίας όπου θα αναρτώνται άμεσα όλες οι σχετικές ανακοινώσεις. Οι αιτήσεις θα γίνεται ηλεκτρονικά και θα χρειάζονται:

1. τα στοιχεία ταυτότητας

2. το ΑΜΚΑ

3. απολυτήριο Λυκείου

4. η διεύθυνση κατοικίας και

5. email.

Όχι. Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.

Σύμφωνα με το Νόμο και τον Κανονισμό Λειτουργίας τα μαθήματα ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου.

Για τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα και για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του ΙΕΚ Λαμίας https://saeklamias.gr/wp-content/uploads/2024/03/kanonismos_leitourgias_iek.pdf

όπου μπορείτε να διαβάσετε τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ.