Δείτε τη διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

1
Διευθυντής

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

 
2
Υποδιευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 
3
Υποδιευθυντής

ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

 

 
4
Υπεύθυνη Γραμματείας , Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

 
5
Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΟΥ

 

 
6
Υπεύθυνη Πολιτιστικών

ΚΥΡΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ