Οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες και το πρόγραμμα εξετασέων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 2709 150 / 210 2709 152 / 210 2709 156 / 210 2709 141 / 210 2709 113
 

Σχετικές αναρτήσεις