ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ερώτηση: Τι προγράμματα είναι αυτά;

Απάντηση Είναι τέσσερα προγράμματα μέσα από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Το πρώτο αφορά τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , το δεύτερο για δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε στρατηγικούς τομείς (νεοφυής επιχειρηματικότητα) , το τρίτο ενίσχυση για αναβάθμιση υφισταμένων επιχειρήσεων και το τέταρτο για εκσυγχρονισμό των τουριστικών επιχειρήσεων

 
Ερώτηση: Τι ποσοστό επιδότησης υπάρχει;

Απάντηση Το ποσοστό επιδότησης για το πρόγραμμα των πτυχιούχων και το πρόγραμμα των νέων επιχειρήσεων είναι 100% και για τα άλλα 2 προγράμματα , είναι 40% και σε ορισμένες περιπτώσεις με κάποιες προϋποθέσεις 50%

Ερώτηση: Έχω δικαίωμα να καταθέσω επενδυτικό φάκελο;

Απάντηση Αν υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις ,βέβαια. Το κάθε πρόγραμμα έχει τις δικές του προϋποθέσεις.

Ερώτηση: Πόσα χρήματα πρέπει να κάνω επένδυση για να επιδοτηθώ;
Απάντηση Αν υποβάλλεις πρόταση και επιδοτηθείς στο πρόγραμμα των πτυχιούχων είναι από 5.000 € έως 25.000 €.  Αν υποβάλλεις για δημιουργία νέων επιχειρήσεων είναι από 15.000 € έως 60.000 €. Στο πρόγραμμα των υφιστάμενων επιχειρήσεων από 15.000 € έως το ποσό του τζίρου που έκανες το 2015 και όχι πάνω από 200.000 € , ενώ για τις τουριστικές επιχειρήσεις είναι από 15.000 € έως το τζίρο του 2015 και όχι πάνω από 150.000 €

Ερώτηση: Τι επιδοτείται από το πρόγραμμα. 

Απάντηση Επιδοτούνται λειτουργικές δαπάνες (μόνο για πτυχιούχους και νέες επιχειρήσεις), κτηριακές δαπάνες, η αγορά καινούργιου εξοπλισμού παραγωγής, η αγορά λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου επαγγελματικού μεταφορικού μέσου (για τις υφιστάμενες και τις τουριστικές επιχειρήσεις), οι δαπάνες για εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος, δαπάνες για ISO ,λογισμικό, ιστοσελίδα, προβολή και προώθηση , αμοιβή μελετών.

Ερώτηση: Χρειάζεται να έχω χρήματα τώρα ;

Απάντηση Πρέπει τα τιμολόγια στο τέλος να είναι πλήρως εξοφλημένα.
Ερώτηση: Πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτηση για το επενδυτικό μου σχέδιο;
Απάντηση Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και ξεκινάνε από αρχές Μαρτίου μέχρι τον Απρίλιο για τις νέες επιχειρήσεις και τους πτυχιούχους και μέχρι τον Μάϊο , για τις υφιστάμενες και τις τουριστικές.

Χρύσα Κόρακα

Οικονομικός Σύμβουλος

                                        

                                                                     

 

                                                                                    

Σχετικές αναρτήσεις