ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ,ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ , ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ , ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ , ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΑ 29 ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.

Σχετικές αναρτήσεις