ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ( ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ )

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ , ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ

 Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν , απαραιτήτως , ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ από την Παρασκευή 16/09/2022 έως και την Πέμπτη 22/09/2022 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 13:30 ΜΕΧΡΙ 17:30 , ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ  ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ . Δικαιολογητικά ΕΓΓΡΑΦΉΣ . Κατά την προσέλευσή τους οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν: 1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους. 2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛ κ.λπ.) 3. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ , ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σχετικές αναρτήσεις