ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ -Πρόγραμμα

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΣΤΙΣ  ΤΕΛΙΚΕΣ  ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ, ΔΙΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ , ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ.5δ

    Καταρτιζόμενος που απουσιάζει δικαιολογημένα από την τελική εξέταση λόγω ασθένειας ή άλλου  τεκμηριωμένα σοβαρού λόγου, με αίτηση του ιδίου ( την επόμενη ημέρα της απουσίας ) που υποβάλλεται στην Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ.         ( ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ), πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων των τελικών εξετάσεων του εξαμήνου, εξετάζεται κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, σε χρόνο και τόπο που ορίζεται από τη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ.

  • ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 23/1/2023 ΜΕΧΡΙ 31/1/2023
  • 2022 Β΄- Προγράμματα ΓΡΑΠΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  • Πιθανή ημερομηνία έναρξης εαρινού εξαμήνου 20/2/2023

 

Σχετικές αναρτήσεις