ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 7 & 8/4/2023

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πειραματικό ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/4/2023

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ  ΣΤΟ ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 14:00.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ  ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ , ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ , ΣΤΙΣ 17:15.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/4/2023

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ  ΣΤΟ ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 15:00.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ  ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ,  ΣΤΙΣ 10:15.

ΕΟΠΠΕΠ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ -2023

Σχετικές αναρτήσεις