ΕΓΓΡΑΦΕΣ νέων σπουδαστών ΣΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εγγραφές νέων σπουδαστών  για το Εξάμηνο 2023-24.

ΑΠΟ  19-9-2023 ΜΕΧΡΙ 25-9-2023 στο πειραματικό ΙΕΚ Λαμίας  (Γαλανέϊκα Λαμίας ).

Ώρες  εγγραφών : 13:00 – 17:00

Δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφα ευανάγνωστα

  1. Τίτλος σπουδών ( απολυτήριο Λυκείου )
  2. Ταυτότητα ή διαβατήριο
  3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  4. Βεβαίωση ΑΦΜ
  5. Αποδεικτικά κοινωνικών κριτηρίων ( αν δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση , πολυτεκνία, τριτεκνία , Μονογονεϊκη οικογ. κ.λ.π. )

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΟΣΟΥΣ ΗΔΗ ΕΚΑΝΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ  ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Σχετικές αναρτήσεις