Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων Και Υποδομών

Εξάμηνα
Τέσσερα (4)
Πρακτική Άσκηση
Ναι

Περίγραμμα Ειδικότητας

 

Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας “Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών” έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να απασχοληθεί στους εξής επαγγελματικούς χώρους:

 

 Μπορεί να στελεχώσει:

  • Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
  • Τράπεζες
  • Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις – Τουριστικές μονάδες
  • Χρηματιστηριακές εταιρείες
  • Εταιρείες Security
  • Ασφάλεια επώνυμων προσώπων
  • Αθλητικούς Ομίλους
  • Πολυκαταστήματα κ.α