Ενημερωθείτε για τη

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Τα Σ.Α.Ε.Κ. υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και θεσμοθετήθηκαν από την Πολιτεία με το νόμο 2009/1992, που καθιέρωσε το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ). Αρμοδιότητα και ευθύνη του ΕΟΠΠΕΠ, στο πλαίσιο του υψηλής σπουδαιότητας έργου του, είναι ο σχεδιασμός και η χάραξη πολιτικής για την επαγγελματική κατάρτιση στον ελληνικό χώρο.

Ο σχεδιασμός των ΙΕΚ στη χώρα βασίστηκε στον αντίστοιχο των ευρωπαϊκών κρατών και καλύπτει το κενό μεταξύ Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από τα ΙΕΚ αποφοιτούν εξειδικευμένα στελέχη ευρωπαϊκών προδιαγραφών, κατοχυρωμένα με τίτλους σπουδών (διπλώματα), ισότιμους των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Νέοι επαγγελματίες, εφοδιασμένοι με γνώσεις τόσο θεωρητικής, όσο και πρακτικής εφαρμογής, ικανοί να ενταχθούν δυναμικά στο σύστημα απασχόλησης.

Κανονισμοί | Εγχειρίδια

1.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ 21-10-2013

1.12 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΙΕΚ ΦΕΚ 20-7-1-2022

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ ΑΠΟ 02-07-2014

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΝΕΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

1.11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ ΑΠΟ 16-02-2022