ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – πέμπτη έκδοση

Το πρόγραμμα ισχύει από 8/3/2021. Θα γίνουν αλλαγές πάλι την δέκατη διδακτική εβδομάδα , μετά το πάσχα. Οι ημερομηνίες για τις σημειώσεις ,την πρόοδο και τη παράδοση βαθμών προόδου ,ισχύουν όπως ανακοινώθηκαν στο αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Σχετικές αναρτήσεις