23 Απριλίου, 2024

Day

Αγαπητή κυρία ή αγαπητέ κύριε, Επικοινωνώ μαζί σας εκπροσωπώντας μια εποχική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών χειρομαλάξεων στην Κέρκυρα, το Venus Spa & Massage. Η επιχειρηματική μας δραστηριότητα ξεκίνησε το 2019 και τα τελευταία τρία χρόνια  η παρουσία μας στο πεδίο της χειρομάλαξης έχει γίνει ιδιαιτέρως αισθητή, προκαλώντας μας την ανάγκη για διεύρυνση της δραστηριοποίησής μας. Συνεπώς,  αυξάνεται και η...
Read More